Image Alt

Bénévoles

Mir brauchen dech ! Nous avons besoin de toi ! We need you !

Mir brauchen dech !
Gitt en Deel vum Skoda Tour LuXembourg.
Wärend deene 5 Etappe vum Skoda Tour LuXembourg gëtt eng grouss Zuel vu Signaleure gebrauch fir de séchere Verlaf vun der Course ze garantéieren.

Nous avons besoin de toi !
Devenez une partie active du Skoda Tour LuXembourg .
Le long des 5 étapes du Skoda Tour LuXembourg, un grand nombre de signaleurs sont sollicités pour assurer le déroulement de la course en toute sécurité.

We need you !
Along the 5 stages of the Skoda Tour LuXembourg, a large number of marshals are called upon to ensure the safe running of the race.
Become an active part of the Skoda Tour LuXembourg.

Mell dech un / Inscrits toi / Register yourself